Canal de Gestió de la Incapacitat temporal

Cercador search Cercar

Estadístiques Costos Laborals

Ets a:

 • Imprimir (Nova finestra)
Contingut de la pàgina

L'accés a les dades nacionals sobre els costos laborals es pot obtenir a través de la següent enquesta:

Enquesta Trimestral de Cost Laboral elaborada per l'Institut Nacional d'Estadística Aquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent

L'Enquesta trimestral de cost laboral: És una operació estadística contínua de periodicitat trimestral del qual objectiu fonamental és conèixer l'evolució del cost laboral mitjà per treballador i mes, el cost laboral mitjà per hora efectiva de treball i del temps treballat i no treballat.

Components del Cost Laboral - Trimestre 4/2020
Euros Variació Anual
Cost laboral per treballador i mes 2.752,26 -0,1
Cost salarial per treballador i mes 2.061,32 -0,7

Aquesta Enquesta ofereix resultats nacionals i també per CA amb la següent informació:

Veure més

Resultats nacionals Aquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent
 • Components del cost laboral total.
 • Components del cost salarial.
 • Desagregació del temps de treball.
 • Vacants.
 • Altres resultats.
Resultat per Comunitats autònomes Aquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent
 • Components del cost laboral total.
 • Desagregació del temps de treball.
 • Vacants.

Costos Incapacitat Temporal

AMAT (Associació de Mútues d'Accidents De Treball) fa una estimació dels costos de la Incapacitat Temporal per a les empreses, per a les Mútues i per a les Entitats Gestores. Segons AMAT; els costos de la incapacitat temporal contingències comunes en els anys 2019 van anar estimats en més de 96.600 milions d'euros distribuïts de la següent manera:

 • Prestacions econòmiques per IT (Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social i Entitats gestores de la Seguretat Social): 8.455,33 Milions d'euros.
 • Cost directe per a les empreses: 8.228,06 Milions d'euros.
 • Cost d'oportunitat: des d'AMAT es fa una estimació de cost d'oportunitat en funció dels béns i serveis que es van deixar de produir l'any 2018. Aquests costos s'estimen que ascendirien a 79.984,14 Milions d'euros.

Font: Dades AMAT