Gestió de la incapacitat temporal

A FREMAP es desenvolupen conjuntament amb cada empresa una sèrie d'actuacions dirigides a millorar la salut dels seus treballadors que es desenvolupen tres fases:

Fases en la Gestió Incapacitat Temporal Aquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent

Diagnòstic

Diagnòstic

Proposta de Solucions

Proposta de Solucions

L'Equip Multidisciplinari de FREMAP Aquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent

FREMAP disposa d'un equip multidisciplinari, que treballa de manera conjunta amb les empreses per millorar la salut dels treballadors i en conseqüència millorar la seva competitivitat fent les següents activitats:

Equip humà de FREMAP
Prevenció

Prevenció

A través de la promoció de la seguretat i salut dels treballadors i fomentant la integració de la prevenció en les empreses

Canal de Prevenció Aquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent

Gestió

Gestió

En la gestió de la incapacitat temporal intervenen l'interlocutor únic de FREMAP i les àrees d'assistència social, prestacions i gestió de l'absentisme d'incapacitat temporal.

Sanitària

Sanitària

FREMAP posa a disposició dels treballadors la seva xarxa assistencial amb més de 200 centres i 4 Hospitals amb internament, 4 Hospitals de dia i 2 Hospitals Intermutuals.

Sistemes de Comunicació Aquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent

Per a FREMAP és fonamental disposar de sistemes de comunicació que permetin una major eficiència en l'intercanvi d'informació amb les seves empreses associades i treballadors protegits